Verkeersadvies en detachering

Heeft u een specifieke vraag op verkeersgebied? DoMobility ondersteunt overheden, organisaties, bedrijven en particulieren op verkeerskundig gebied.

Overheden
Met ruime ervaring als verkeerskundige bij gemeenten en deelname in projectorganisaties binnen provincie, rijk en metropoolregio, is de overheid in breedste zin bekend werkterrein. Als allrounder ben ik vrijwel direct inzetbaar om op projectbasis te adviseren op en te werken aan alle thema’s op het gebied van verkeer en vervoer. Komt u er niet uit met een parkeervraagstuk? Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het schrijven van een zienswijze of juridisch verweer? Wilt u een analyse van verkeersstromen of de verkeersongevallencijfers? Graag laat ik u de mogelijkheden van DoMobility zien.

Organisaties en bedrijven
Heeft u als bedrijf of organisatie een mooie opdracht of taak op verkeer- en vervoergebied , maar tijdelijk te weinig medewerkers beschikbaar voor de uitvoering? Graag laat ik zien wat ik voor u kan betekenen. Bedrijven kunnen ook te maken krijgen met vergunning- en toestemmingsaanvragen. Het aanvragen van vergunningen vraagt in veel gevallen om een ruimtelijke onderbouwing of een verkeersplan (BLVC-plan) met daarin ook aandacht voor veiligheid, verkeer en parkeren. DoMobility denkt en schrijft met u mee in het voortraject en bij het aanvragen van vergunning of toestemming.

Particulieren
Particulieren kunnen te maken krijgen met juridische procedures, bezwaren tegen overheidsbesluiten en vergunningaanvragen. Soms is het allemaal onvoldoende duidelijk hoe het werkt en wat u allemaal moet doen om bezwaar aan tekenen of iets gedaan te krijgen. Graag help ik u met advies en ondersteuning bij uw bezwaar of vergunningaanvraag. Dit kan zijn door het schrijven van een brief of verweer, contact met bezwaarschriftencommissie of ondersteuning als onafhankelijk getuige-deskundige in de rechtbank. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

DetacheringHeeft u geen specifieke opdracht of project, maar behoefte aan tijdelijke (extra) ondersteuning op gebied van verkeer en vervoer? Ook daarvoor kunt u contact opnemen met DoMobility. DoMobility is beschikbaar voor beleidsmatige, beheerstechnische en verkeersjuridische ondersteuning binnen uw afdeling.