Biografie en CV

DoMobility is Dominik van Lankeren. In 2005 als verkeerskundige afgestudeerd aan de NHTV in Breda.

Allround verkeerskundige is na ruim 10 jaar in het vakgebied de beste manier om mezelf te omschrijven. Daarnaast ben ik enthousiast betrokken bij en volger van de ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit en elektrisch vervoer.

Midden-Delfland
Ik werk sinds 2010 als allround beleidsmedewerker verkeer bij de Gemeente Midden-Delfland. In die functie adviseer en ondersteun ik het college van B&W bij de uitvoering van de verkeerszaken in de gemeente. Daarnaast ben ik de ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente bij de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (Voorheen Stadsgewest Haaglanden) en ondersteun ik de ambassadeur Duurzame Mobiliteit van de metropoolregio. Binnen de gemeente adviseer ik ook mijn collega’s en projecteams bij grote projecten en ontwikkelingen, waaronder de aanleg van de A4 Delft-Schiedam, Blankenburgverbinding, Zuidhoornseweg, Bedrijventerrein Harnaschpolder en de centrumontwikkelingen in Maasland, Schipluiden en Den Hoorn.

Tebodin
Voor mijn tijd bij MIdden-Delfland was ik werkzaam bij Tebodin Consultants & Engineers als project-engineer bij het team infrastructuur en bewegwijzering. Binnen dit team was ik ontwerper en coördinator van een aantal bewegwijzeringsprojecten (o.a. A4 Burgerveen-Leiden, A208, randweg Sneek en N24/Hanzelijn). Daarnaast ondersteunde ik bij verschillende projecten bij de vertaling van programma van eisen naar uitvoeringsplannen, zowel voor de aanbesteding als na gunning. (o.a. A208, Randweg Den Bosch, Hanzelijn en A4 Burgerveen-Leiden).

CV:
2010-nu         Gemeente Midden-Delfland     Allround Beleidsmedewerker Verkeer
2007-2010     Tebodin Den Haag                      Project-engineer infrastructuur en bewegwijzering
2006              Gemeente Den Haag                   Wegbeheerder en bereikbaarheidscoördinator Stadsdeel Centrum
2005              Gemeente L’dam-Voorburg        Beleidsmedewerker verkeer

Specialiteiten: Elektrisch rijden, Laadinfrastructuur, Fiets, Verkeersveiligheid, Bereikbaarheid, Parkeren, Bewegwijzering, Openbaar vervoer, Verkeersrecht en Ruimtelijke Ordening.