Duurzame mobiliteit en innovatie?

Ik kan het vandaag de dag over veel onderwerpen hebben: Van mijn eerste ‘werkdag’ als ondernemer op de Intertraffic tot het ondertekenen van het tracébesluit van de Blankenburgverbinding.

Toch kom ik terug op het onderwerp Duurzame Mobiliteit. Op 10 februari schreef ik, in pessimistische stemming, een blog op Linkedin over de roerige tijden voor duurzaamheid. Maar zie daar: Ook in de wereld van duurzaamheid en langetermijnvisie regeert het opportunisme. Er is in ieder geval weer voldoende reden tot optimisme als het gaat om de transitie naar duurzame mobiliteit vanaf 2025.

Grootverbruikstarief
Allereerst was daar het besluit van Staatsecretaris Eric Wiebes om de belasting op het laden aan openbare laadpalen vanaf 2017 onder het grootverbruikersrecht te laten vallen. De belasting op de stroom wordt meer dan gehalveerd. In welke zak het geld landt, is eigenlijk om het even. Het heeft hoe dan ook voordelen: óf de stroom aan de laadpaal wordt goedkoper voor de gebruiker waardoor elektrisch rijden verder wordt gestimuleerd, óf de businesscase voor laadpalen wordt bij gelijkblijvend tarief gunstiger waardoor de markt gemakkelijker nieuwe modellen kan ontwikkelen en de overheid zich langzamerhand kan terugtrekken.

Motie Vos
In de afgelopen maanden hebben vooral de PvdA en Groen Links zich geroerd op het gebied van duurzame mobiliteit. Vooral kamerleden Jan Vos en Liesbeth van Tongeren hebben flink hun best gedaan om de Tweede Kamer enthousiast te krijgen voor elektrisch vervoer. Hoewel het wettelijk volledig aan banden leggen van de verkoop van fossiele voertuigen per 2025 nog een stap te ver was, roept de motie Vos het kabinet op om zich hiervoor in te gaan zetten. Dit was ook voor D66 en het CDA reden om de motie te steunen en aan een meerderheid te helpen. Het valt me van de landelijke VVD tegen dat ze zich op dit dossier van hun meest conservatieve kant laten zien. Ze liepen voorop in een demonstratie tegen milieuzones en er is angst voor de waardevermindering van het fossiele wagenpark. De landelijke VVD mist in mijn ogen een paar belangrijke ontwikkelingen die ook van waarde kunnen zijn voor de economie in ons land.

Tesla Model 3
Op 31 maart 2016 werd Tesla Model 3 aan de wereld gepresenteerd en was het mogelijk om de auto te bestellen voor levering vanaf 2018. Het is de eerste full-electric middenklasser met 300km actieradius die ook voor de particulier betaalbaar is. Normaal gesproken levert zo’n moment een handjevol mensen op bij de dealer. Nu was er sprake van een bijna Iphone rage met lange rijen bij de verkooppunten. Mensen die bijna achteloos €1000,- aanbetalen voor 2 jaar wachttijd. Oude DDR tijden herleven. In amper 3 dagen tijd waren er 276.000 van verkocht. Geen auto heeft ooit deze aantallen gehaald. Het is wel een belangrijk signaal van de richting die we met z’n allen opgaan. En weer een bewijs van een eerdere stelling: De transitie komt niet van de traditionele autofabrikanten. Sterker nog: de CEO’s van deze autofabrikanten zullen slapeloze nachten hebben van deze ontwikkeling.

E-bike en Speedpedellec
In het nieuwsgeweld rond de elektrische auto, sneeuwt de elektrische fiets wat onder, maar ook daar zijn belangrijke feiten te melden. In 2015 zijn weliswaar in totaliteit minder fietsen verkocht dan in 2014, maar de omzet van de dealers steeg door een enorme stijging van het aantal verkochte e-bikes van 200.000 naar 276.000. Ruim een kwart van het aantal verkochte fietsen is een e-bike. Deze ontwikkeling gaan we geheid terug zien op de fietspaden. Snelheden, reisafstanden en het aantal ongevallen zullen stijgen. Tegelijkertijd zal ook de behoefte aan veilige stallingen stijgen.
Een ander heugelijk feit is het besluit van de minister van I&M om de Speedpedellec een wettelijke ‘status aparte’ te geven waarbij het niet meer verplicht is een integraalhelm of bromfietshelm te dragen, maar volstaan kan worden met een speciale (race)fietshelm. De speedpedellec blijft dan weliswaar bromfiets met alle plichten, maar de bestuurder blijft zich gewoon fietser voelen. De speedpedellec kan eindelijk beginnen aan de opmars in de modal split.

Intertraffic 2016
In dit licht was het ronduit teleurstellend dat er op de intertraffic weinig aandacht was voor duurzame vormen van mobiliteit en de daarvoor benodigde voorzieningen. De trend is smart, innovatief en intelligent. Dat zag je vooral terug in allerlei vormen van dataverzameling, gebruik van floating (car) data en user interfaces. Veel innovatiefs op elektrisch vervoer ben ik echter niet tegengekomen. En dat terwijl elektrische voertuigen bijna een randvoorwaarde zijn om innovatieve ontwikkelingen mogelijk te maken of te versnellen. Maar ja, dan moeten ze wel kunnen rijden. Het is 2018 voor je het door hebt. Een uitdaging dus voor veel marktpartijen.

No Comments

Post a Comment