Mobiliteitsbeleid

Met buitengewone interesse las ik de berichtgeving over de publicatie van het rapport ‘Kansrijk Mobiliteitsbeleid’ van het CPB.┬á In het rapport adviseert het CPB het kabinet over het mobiliteitsbeleid en de effectiviteit van investeringen. De kosten van de aanpak van weg en spoor nemen toe, terwijl de effectiviteit van...