Mobiliteitsbeleid

Met buitengewone interesse las ik de berichtgeving over de publicatie van het rapport ‘Kansrijk Mobiliteitsbeleid’ van het CPB.  In het rapport adviseert het CPB het kabinet over het mobiliteitsbeleid en de effectiviteit van investeringen. De kosten van de aanpak van weg en spoor nemen toe, terwijl de effectiviteit van...

Wat bezielt Dominik van Lankeren? Publicatie in de Verkeerskunde van maart 2016

Waarom koos u voor verkeerskunde/mobiliteit en zou u vandaag opnieuw daarvoor kiezen? Verkeerskunde zoekt naar de persoonlijke bezieling van vakgenoten om daarmee een beeld te schetsen van de waarde van dit vakgebied voor de samenleving. In Verkeerskunde 2/2016: de bezieling van Dominik van Lankeren, beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer, gemeente Midden – Delfland....